แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   
Presentation แนวปฏิบัติเลื่อนเงินเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
รอบครึ่งปีหลัง รอบตุลาคม 2555
   
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 55)
   
ตารางการปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2550
   
หนังสือ ก.ค.ศ. แจ้งแนวปฎิบัติเรื่องปรับพอกของ38ค.(2) เปลี่ยนเป็นครู
   
หนังสือ ก.ค.ศ. แจ้งแนวปฎิบัติเรื่องครู คศ.1 รับ 10770